Genel Bilgi

Bazı genel bilgiler hakkında kısaca bilgiler.
Uluslararası gerekli olacak ana genel bilgileden bir kaçı.

Boy Rekorları için kayda giren tüm balıklar olta balıkçıları
tarafından yakalama mahalinde ölçülerek, kendi güçleri ile ve
sağlıklı durumda yüzmelerini sağlayarak geri salınmalıdır. Sağlıklı
bir geri salma sağlamak için balık suda ileri hareketler ile
canlandırılmalıdır. Yakalanıp boy rekorları için kaydedilen
balık(lar) tartılmaya ve başka rekor kategorileri için başvuruya
kabul edilmez.

Kurallar ve Donanım Yönetmelikleri
Konvansyonel ve Sinek (Fly) takımlar ile denizde veya tatlı sularda
avlanmak ile ilgili öngörülen tüm IGFA kural ve donanım
yönetmelikleri, aşağıdaki istisnalar haricinde uygulanır. Tüm olta
balıkçılığı ve donanım yönetmelikleri balık ölçülüp geri salınıncaya
kadar geçerlidir.

KAKIÇLAR & AĞLAR

1. Balığı almak için kakıç/kanca kullanımı yasaktır.
2. Balığı almak için kullanılan ağlar tam boy olarak 8 feet (2.44
metre)‟i aşmamalıdır. (Bir köprüden, mendirekten veya başka
yüksek sabit bir yapıdan avlanıldığında bu boy kısıtlaması geçerli
değildir.).
3. Bu iş için, düğümsüz, kauçuk kaplı ağlar veya sümük ve pul
ayrılmasını minimize eden benzer ağlar ın kullanımı özellikle
önerilir.

ÖLÇME CiHAZI

1. Tüm balıklar resmi bir IGFA ölçüm cihazı kullanarak
yapılmalıdır (cihazınızı http://store.igfa.org/ dan sipariş ediniz).
2. Ölçüm cihazının altlığı kesilerek kısaltılabilir, ancak kısalttıktan
sonra tekrar birleştirilemez.
Olta ile Avlanma Yönetmeliği
Aşağıdaki hareketler bir yakalamayı diskalifiye eder :
1.IGFA donanım veya avlanma kurallarına riayet etmemek.
2. Belgelendirme işlemi esnasında ve sırasında balık ölür ise, veya
geri salındıktan sonra kendi becerisi ile yüzerek uzaklaşamıyor ise.
Boy Rekoru Gereksinimleri
Boy Rekoru için kaydedilen tüm balıklar, izleyen ilave ve istisnalar
hariç, diğer rekor kategorileri için öngörülen ayni gereksinimlere
tabidir.

ÖLÇÜM GEREKSiNiMLERi
1. Balık, düz bir yüzey üzerinde, resmi bir IGFA ölçüm cihazı
kullanarak yapılmalıdır.
2. Balığın ağzı kapalı ve yem ya da başka alet gibi takıntısız şekilde
çene ucu, aletin burun durdurma setine dayanmalıdır.
3. Balık ölçü cihazını üzerinde tam yan yatarken, ölçüm balığın
kapalı ağzının en uç noktasından kuyruğun dış kısmının ortasına
kadar alınmalıdır.
4. Tüm ölçümler santimetre (cm) olarak yapılmalıdır.
5. Santimetre aralıklarında ölçülen balıkların boyu en alt değer
olarak kaydedilir. Örneğin 45 ile 46 cm arasında ölçülen bir balık
45 cm olarak kaydedilir.

SERBEST (AÇIK) REKORLAR iÇiN

ASGARĠ BOY GEREKSĠNĠMLERĠ
Serbest rekor kategorileri için kaydedilen balık, namzet tür
listesinde belirtildiği gibi, o tür için kayda geçmiş olan azami boyun
üst yarısında yer almalıdır.

MEVCUT REKORLARI KIRMAK VEYA
BERABERLiĞi iÇiN GEREKLi ASGARi
BOY GEREKSiNiMLERi

1. Mevcut bir rekoru kırmak için belık, mevcut rekor boyundan
asgari iki (2) cm daha uzun olmalıdır.
2. Mevcut bir rekor boyu kadar veya fark olarak istenen 2 cm‟den
az ölçülen av beraberlik anlamında eşit sayılacaktır.
Yakalanan avlardan iki adetten fazlası beraberlik için saayılacak
durumunda ise, orijinal (ilk yakalanan) rekor balık ile kıstaslama
yapılır. Ölçüsü orijinal (ilk yakalanan) rekordan az çıkan hiçbir şey
kayda alınmaz.

FOTOĞRAF GEREKSiNiMLERi
Başvuruya eklenen fotoğraflar aşağıdaki bilgileri içermelidir.
1. Ölçüm cihazının üzerine monte edilmiş balığın ağız ve kuyruk
uçları açıkça görünecek şekilde konumu. Balık sabit duracak
şekilde tutulabilir ancak bu hareket şerit üzerindeki balığın
görüntüsünü gölgelememeli.
2. Balığın hem ağzının hem de kuyruğunun şerit üzerindeki
konumunu gösteren yakın görüntü.
3. Balık ile beraber balıkçı.
4. Yakalama için kullanılan kamış ve makine (makara).

Genel En Ġyi DavranıĢ Yöntemleri
Balığınızı rekor amaçlı kayıt içinsudan çıkarttığınızda, olta balıkçısı
olarak ya ellerinizi ya da düğümsüz, kauçuk kaplı ağlar kullanmanız
sümük ve pul zedelenmelerini asgariye indirger. Balığı zaptetmeye
yardımcı olması amacıyla dudak kıskaçları kullanılabilir. Ancak,
büyük balıklar dikey yönde kaldırarak sudan çıkartılmamalıdır,
çünkü bu hareket gerek çene gerekse iç organlara zarar verebilir.
Balığı sudan elle çıkartmanın en iyi yolu, balığı alt çenesinden
tutarken altından destekleyerek kaldırmaktır. Neticede amaç balığı
her zaman dikeyinden ziyade yatay bir şekilde muhafaza etmektir.

Belgeleme
IGFA rekorları yakalanan balığın fotoğraf, ölçüm ve/veya tartımını
gerektirir. Tüm bunlar zaman gerektirir, dolayısıyla balığı karaya
veya tekneye almadan evvel gerekli ekipmanı hazır bulundurmanız
gereklidir. Belgelendirme işlemi birkaç dakikadan fazla sürer ise,
balığı arada bir suya sokunuz ya da nefes almasına imkan vermek
için bir livara koyunuz.

Geri Salma
Balıklar geri salındığında epey zaman sarfetmek ve özen göstermek
gerekiyor. Balıklar suya konup kuyruk dibinden tutulmalıdır. Eğer
balık hareket etmeyip kendi gayreti ile elinizden kurtulup yüzmüyor
ise, onu suda tatlıca ileriye doğru hareket ettirerek solungaçlarından
su akmasını sağlayınız. En iyi neticeler için, ileri-geri hareketlerden
ziyade balığı sürekli ileri doğru hareket ettiriniz. Balık solungaçları
bir bakıma kitap sayfalarını andırır, ve suyun sadece tek yöne
akmasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Balığa yavaşça bir
daire çizdirmek veya onu teknenin arkasından nazikçe çekmek
aranan neticeyi genellikle verir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Balık Ve Hayat

Sadece balıkla beslenip hiçbir gıda eksikliği olmadan yaşam sürdürmek mümkün olduğunu?

Bu şekilde tektip beslenme ile eksiksiz beslenilecek başka bir gıdanın olmadığını BILIYORMUYDUNUZ?

Rabbıme Şükürler Olsun!!!