Balıklar nasıl yüzer?

Balik gibi yüzmek kolay degildir.Baliklar nasil yüzer?Baliklarin yüzmeleri hakkinda bilgi icin iste devami;
Her balık vücudunun elastikiyeti cinslere bağlıdır. Mesela; yılan balığı vücudunu bir yılan gibi hareket ettirebilir. Bütün balıklar kuyruklarını her iki yana da hareket ettirebilirler. Bu hareket yandaki kas bloklarının hep beraber uyarılmasıyla olur. Kuyruk her iki yana hareketi esnasında geri ve yandaki suyu iter. Suyun bu hareketlere olan tepkisi balığın ters yönde hareket etmesine sebeb olur. Kuyruğun başka bir vazifesi de balığın yana yatmasını önlemektir. Bunun yanısıra hareket yönünde sabit kalmasını sağlar. Yüzgeçlerin açısının değiştirilmesi ile balık aşağı ve yukarı yüzebilir. Bu mekanizma ayrıca uçaklardaki gibi işler. Ön yüzgeçler hızı düzenleme yönünden fren etkisine sahiptirler.

Yüzgeçler
Balıkların su içerişindeki dengelerini korumalarını ve hareketlerini sağlayan ve deri
kıvrıntısından meydana gelmiş olan yapılardır . İki guruba ayrılır:

Tek Yüzgeçler
Genellikle denge ve dümen vazifesi gören bu yüzgeçler normal bir balıkta 3 tanedirler
:

-Sırt (Dorsal) Yüzgeç : Vücudun sırt tarafında yer alan ve genellikle ortaya
yakın konumda bulunan bu yüzgeç nadiren iyice geriye itilmiş de olabilir.
(Turna balıklarında olduğu gibi.) Çoğunlukla tek ise de bazen iki adet
(kefal,gümüş vb.) bazen de üç adet (mezgit) olabilmektedir. Ancak şekilleri,
büyüklükleri ve uzunlukları çok değişken olabilir. Örneğin, yayın balıklarında
çok küçük iken, kaya balıklarında baştan kuyruğa kadar uzanan bir bant
şeklindedir. Bunların dışında kuyruk kısmına yakın bulunan çok sayıda ve
küçük yalancı yüzgeçler(pinnül) (palamut,uskumru,orkinos balıklarında) ve
alabalıkgillerin karakteristik özelliği olan yağ yüzgecide (adipöz yüzgeç) sırt
yüzgeçlerinden sayılır.

- Anüs (Anal) Yüzgeç : Vücudun karın kısmında ve anal açıklığın hemen
gerisinde yer alır. Bazen hiç bulunmayabilir (deniz iğnesi) bazen kuyruk
yüzgeci ile birleşerek müşterek bir bant oluşturur (yılan balıkları) bazen de uzun
fakat ayrı bir bant şeklinde (yayın) olabilir.

- Kuyruk (Kaudal)Yüzgeci : Kuyruk sapının bitiminde yer alır ve bir kayığın
dümeni gibi iş görür. Genellikle iki çatallı ise de bazen tek parçalı da olabilir.
İki parçalı olduğu zaman da eşit parçalı (homoserk) veya üst parça daha büyük,
alt parça daha küçük (heteroserk) olmaktadır. Çoğunlukla bağlantısız ise de,
bazen sırt ve anal yüzgeçler ile birleşerek ortak bir bant oluşturabilir (yılan
balıkları).

- Çift Yüzgeçler : Bunlar diğer omurgalıların ön ve arka tarafında
bulunan hareketli vücut parçalarına (ekstremite) karşılık olarak bulunmakta
olup, daha ziyade hareketi sağlarlar. Normal bir balıkta iki çeşit çift yüzgeç
vardır :

- Göğüs Yüzgeçleri(Pektoral) : Bunlar genellikle solungaç kapaklarının arka
tarafında ve göğüs bölgesinde yer alırlar. Göğüs kemeri ile kafatasına sıkıca
bağlanmış kuvvetli yüzgeçlerdir.

- Karın Yüzgeçleri(Ventral) : Vücudun karın bölgesinde yer alan ve bir kemerle
iskelete bağlantısı bulunmayan yüzgeçlerdir. Çeşitli balık ailelerinde göğüs
yüzgeçlerine göre karın yüzgeçlerinin yeri çok değişik olabilmektedir, örneğin,
karın yüzgeçlerinin yeri göğüs yüzgeçlerinin arkasında olursa (sazanlar)
abdominal tip ; aynı hizada olursa (genellikle balıkların çoğu) thorasik tip ;
göğüs yüzgeçlerine nazaran önde olursa (mezgit) jugular tip, adlarını
almaktadır.

- Yüzgeç Işınları: Kemikli balıkların yüzgeçleri ışın adı verilen(Radius)
kemiksi çubuklarla desteklenmişlerdir. Genellikle yüzgeç ışınları iki grupta
toplanabilirler:

- Basit ışın veya Diken ışınlar: Bunlar daima yüzgeçlerin başlangıç kısmında
(Anteriörde) yer alan ve eklemli bir yapısı olmayan düz dikenler şeklindedir.
Bazen çok kuvvetli olup, uçları da iyice sivrileşmiştir. Çift sırt yüzgeci olan
balıkların I. sırt yüzgeçleri sadece bu ışınları içerirler. (kefaller, gümüş balıkları
gibi.)

- Yumuşak Işınlar veya Dallı ışınlar: Bunlar ise, daima bir yüzgecin basit
ışınlarından sonra gelirler ve eklemli yapıda olup serbest yanlarında dallanma
gösterirler. Bu dallanma bazen ışının hemen kaidesi yakın yerden başlamakta,
bazen de sadece uç kısımda görülmektedir.
Gerek basit gerekse yumuşak yüzgeç ışınları, türlere göre farklı sayılarda oldukları
için, sistematik ayrımda önemli bir rol oynarlar. Bu yüzden yüzgeç ışınları muhtelif şekilde
formüle edilirler, örneğin, bir balığın sırt yüzgecinde 2-3 basit ve 10-12 yumuşak ışın
bulunuyorsa bunun formülle ifadesi D = II—III 10-12 şeklinde verilmektedir. Formülden de
görüldüğü gibi, basit ışınlar daima Romen rakamları; yumuşak ışınlar ise normal rakamlarla
gösterilirler.

Gerek basit gerekse yumuşak yüzgeç ışınları, türlere göre farklı sayılarda oldukları
için, sistematik ayrımda önemli bir rol oynarlar. Bu yüzden yüzgeç ışınları muhtelif şekilde
formüle edilirler, örneğin, bir balığın sırt yüzgecinde 2-3 basit ve 10-12 yumuşak ışın
bulunuyorsa bunun formülle ifadesi D = II—III 10-12 şeklinde verilmektedir. Formülden de
görüldüğü gibi, basit ışınlar daima Romen rakamları; yumuşak ışınlar ise normal rakamlarla
gösterilirler

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Balık Ve Hayat

Sadece balıkla beslenip hiçbir gıda eksikliği olmadan yaşam sürdürmek mümkün olduğunu?

Bu şekilde tektip beslenme ile eksiksiz beslenilecek başka bir gıdanın olmadığını BILIYORMUYDUNUZ?

Rabbıme Şükürler Olsun!!!